תקנון שימוש באתר

 1. ברוכים הבאים לאתר 450°C.com אתר הקניות אשר מבטיח לך אחריות מלאה על רכישת המוצר.
 2. אתר 450°C.com   הינו חנות וירטואלית המופעלת ע”י חברת אלה עבודת אומנות בע”מ.

כללי –

 1. התקנון המוצג להלן מפרט את התנאים המאפשרים את השימוש באתר זה, בין כאורח או כחבר רשום.
 2. השימוש באתר זה ובמוצרים הנלווים לו, תלוי בהסכמתך ובכפוף לתנאי השימוש כפי שיפורטו בהמשך ועל כן נבקשך לקוראם בעיון רב טרם שימושך הראשון באתר.
 3. האמור בתקנון זה (או בכל מקום אחר באתר) מנוסח בלשון יחיד ו/או זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא פונה לשני המינים באופן שווה והכוונה הינה הן ליחיד והן לרבים.
 4. רשאים להשתמש באתר בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי ישראלי.
 5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את נהלי הקניה באתר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל כן נבקשך להתעדכן בתקנון זה ולבדוק את השינויים הנעשים בו. לתשומת ליבך, לא יעשו שינויים בנהלים במהלך הקנייה.
 6. למען הסר הספק יובהר, כי כל המשתמשים באתר יהיו כפופים להוראות תקנון זה.

השימוש באתר

 1. הכניסה והשימוש באתר ניתנים כשירות חינם לציבור הרחב.
 2. ייעוד האתר הינו למשתמשים למטרות אישיות בלבד ולא עבור מטרות מסחריות ו/או סיטונאיות. לפנייה להתקשרויות מסחריות וקניה סיטונאית אנא צרו עמנו קשר בטלפון 0737508743

הזמנת מוצרים ו/או שירותים

 1. קבלת המוצר דרך האתר מותנית באישור סופי של חברת האשראי לביצוע העסקה.
 2. האתר רשאי לשנות את תכנם של המוצרים מעת לעת וכן את מחיר ותנאי הרכישה של המוצרים והשירותים. המאפיינים והתנאים התקפים הנם אלה המפורסמים באתר במועד שליחת בקשת רכישה על ידי הלקוח.
 3. האתר רשאי לשנות או להפסיק את הצגת המוצרים, או חלק מהם, על ידי הסרתם מהרשימה המוצגת באתר.
 4. כל המוצרים המוצעים באתר הנם מוצרים חדשים אשר ימסרו באריזותיהם המקוריות.
 5. התמונות באתר אינן מחייבות והן להמחשה בלבד, אולם פירוט בדף המוצר תואם לחלוטין את תיאור המוצר.
 6. בעת ביצוע רכישה באתר יידרשו המזמינים, למסור פרטים מזהים אודות עצמם (לרבות: מספר תעודת זהות, שם מלא, מס’ טלפון, כתובת דוא”ל, פרטי כרטיס אשראי וכיו”ב) (להלן: “הפרטים האישיים”).
 7. הזנת המערכת בפרטים אישיים כוזבים הינה עבירה על החוק. נגד משתמשים אשר יזינו פרטים אישיים כוזבים יינקטו הליכים משפטיים ו/או יוגשו תביעות נזיקין מצד החברה המפעילה את האתר. לאתר שמורה הזכות לבטל עסקה עקב הזנת פרטים אישיים כוזבים ו/או שגויים ו/או חלקיים.
 8. למרות שאין חובה שבדין המחייבת משתמש באתר למסור פרטיו האישיים, האתר לא יוכל לטפל בהזמנה של לקוח אשר ימנע ממסירת פרטיו האישיים כנדרש.
 9. בעת ביצוע רכישה באתר, יועברו הפרטים האישיים של הלקוח למערכת עיבוד הנתונים של האתר (להלן: “המערכת”). רישומים אלו יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
 10. לאחר שליחת בקשת הרכישה באתר על ידי הלקוח, יקבל הלקוח אישור הזמנה ובו מספר סידורי של הצעת הקנייה, אשר משמעה כי פרטי בקשת הקנייה שהוגשה נקלטה במערכת וההצעה הפכה לעסקת שלמה מלאה ומחייבת, אלה אם יצוין במפורש אחרת ובכפוף לתנאי ביטול רכישות באתר כמפורט בתקנון זה להלן.
 11. מסיבות טכניות שאינן בשליטת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה כגון הפסקות חשמל, בעיות תקשורת ועוד, הליך הקנייה עלול להיכשל, במקרה זה, יחויב הגולש רק עבור המוצרים אותם השלים לרכוש בהליך הזמנה שלם. הנהלת האתר עומדת לרשות המזמינים בכל תקלה או בעיה.

אבטחת מידע והגנת הפרטיות

 1. אבטחת המידע נעשית בהתאם לכללי אבטחת המידע המקובלים. האתר יעשה שימוש באמצעי הגנה והצפנה הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל בכל הנוגע לפעולות של מסירת מידע מקוון, וזאת בהתאם לנדרש על פי כל דין.
 2. האתר רשאי לשלוח ללקוחות אשר השלימו את הליך הקנייה דואר אלקטרוני ו/או מסרון המאשר את קנייתם.
 3. פרטיותך חשובה לנו. מפעילת האתר לא תספק, בשום מקרה, מידע אישי הקשור לחשבונך ולפרטייך האישיים לצד שלישי וזאת למעט מקרים הכרחיים הנדרשים להשלמת העסקה או בהתאם לכל דרישה חוקית. האתר נוקט באמצעים מחמירים על מנת למנוע חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות הלקוחות, יחד עם זאת, האתר אינו יכול למנוע שיבושים באופן מוחלט.
 4. אנו מצהירים כי לצורך אבטחת פעולותיך באתר ואבטחת המידע, האתר אוסף ומנתח את כתובת פרוטוקול האינטרנט IP) המחבר את המחשב שלך דרך האינטרנט לאתר). פעילות זו נדרשת על מנת לעקוב אחר פעולות לא חוקיות ובכדי להגן על האתר מפני ניסיונות מרמה.
 5. COOKIES (עוגיות): בזמן שהותך באתר, שומר שרת האתר קבצי טקסט המכונים עוגיות/ “COOKIES”, זאת לצורך שיפור חווית הגלישה שלך. קבצים אלה מסייעים לנו לשפר את השירותים ללקוחותינו. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי. במדינת ישראל לא קיימת חובה לספק פרטים אלה, אולם בלעדיהם לא ניתן יהיה לרכוש את המוצרים באתר.
 1. בכל הנוגע לפרטי אמצעי התשלום של לקוחותינו, השימוש בו יעשה לשם ביצוע התשלום ולמטרה זו בלבד. פרטים אלה אינם מועברים לשום גורם אחר, למעט לשם ביצוע התשלום (כגון: חברת אשראי, בנק). יודגש, כי פרטי כרטיס האשראי מוזנים באופן ישיר לאתר של חברת הסליקה ולא נשמרים במאגר האתר, כך שאין לחברה מפעילת האתר יכולת לעשות בפרטים אלו שימוש כלשהו.
 2. אבטחת המידע נעשית בהתאם ובכפוף להוראות כל דין (לרבות, ומבלי לגרוע, ההוראות הנוגעות להגנת הפרטיות, אבטחת מאגרי מידע, איסור לשון הרע, הגנת הצרכן, אבטחת מידע, זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני).
 3. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל פעילות בלתי חוקית הנעשית על ידי המבקרים באתר או על ידי גורם אחר.

קבלת המוצרים

 1. עם סיום הקניה יקבל הלקוח את פרטי העסקה הכוללים בין היתר את עלות המוצרים, עלות המשלוח, וכן יקבל מספר אסמכתא לאישור הקנייה.
 2. משלוח המוצר הנרכש יחל רק לאחר אישור סופי מחברת האשראי על ביצוע העסקה ובכפוף לכך.
 3. המוצרים ישלחו לכתובת אותה מסר הלקוח בעת ביצוע הקנייה, זאת באמצעות שליח ו/או דואר ישראל בהתאם להחלטת החברה. המוצרים ימסרו עד 14 ימי עסקים לכל היותר מיום קבלת האישור מחברת האשראי על השלמת העסקה או בהתאם לנהלי חברת השליחויות המבצעת, המאוחר מבין השניים. זאת, במידה והמוצר במלאי, במידה והמוצר אינו במלאי יעודכן הלקוח בעת הזמנתו.
 4. האתר מבצע משלוחים לכל רחבי הארץ למעט אזורים מרוחקים עליהם יקבל הלקוח הודעה בעת הזמנתו. בפני הלקוח עומדת אפשרות של איסוף עצמי בתיאום עם החברה.
 5. למרות שהנהלת האתר עושה כל שבידה למנוע זאת, יתכנו עיכובים במסירת המוצרים לידי הלקוחות לרבות בשל תקלות בחברת השליחויות ו/או מסיבות שאינן תלויות במפעילת האתר. למען הסר ספק, מפעילת האתר לא תישא באחריות בגין איחור באספקת המוצרים מסיבות אלו.
 6. אין בהוראות תקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.

ביטול עסקה

 1. לקוח יהא רשאי לבטל את בקשתו לקניית מוצרים בהתאם לתנאים הקבועים לעניין זה בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, מועד הביטול ועפ”י התנאים המפורטים כלהלן.
 2. הלקוח יהיה רשאי לבטל את הקנייה כולה או חלקה אף לאחר ביצוע החיוב מול חברת האשראי וזאת בתוך 14 יום מיום קבלת המוצרים באמצעות חברת השליחויות, זאת בכפוף למשלוח הודעה בכתב מטעם הלקוח המופנית להנהלת האתר וכן בהשבת המוצרים עצמם באריזתם המקורית מבלי שנפגם המוצר ו/או האריזה וכן לא נעשה בהם כל שימוש.
 1. במקרה של ביטול עסקה, מפעילת האתר רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם. זאת, לצורך כיסוי הוצאותיה של מפעילת האתר בשל ביטול עסקה זו. הוצאות המשלוח ו/או הוצאות משלוח המוצר בחזרה לחברה לא יזוכו.
 2. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקאות ככל ויתברר כי חלה תקלה אקוטית בתקשורת או כל בעיה טכנית אחרת שהפריעה להליך הקנייה, במקרה שכזה תשלח הודעת מסרון ו/או דואר אלקטרוני לקונה.
 3. במקרה של טעות בתום לב בהקלדת פרטי ההצעה, מפעילת האתר לא תישא באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין. כמו כן, מפעילת האתר לא תישא באחריות במישרין או בעקיפין, במקרה בו פרטי הקנייה או פרטי המציע לא אושרו במערכת בשל תקלה טכנית ו/או כל תקלה טכנית אחרת המונעת את ביצוע הפעולות באתר.
 4. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לעיכובים ו/או ביטולים של קבלת המוצרים לידי הלקוח כתוצאה מאירועים שאינם תלויים בה, זאת כגון תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשרת הדואר האלקטרוני, שביתות ברשויות השונות, פעולות איבה ו/או כוח עליון.

אחריות

 1. כל הרוכש מוצר באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והוא מסכים כי האחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו כאמור, הדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי וככל שהיא כרוכה במוצר המשתמש בגז, תיעשה ע”י טכנאי גז מוסמך, ואין לו ולא תהיה לרוכש המוצר באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד מפעיל האתר ו/או החברה ו/או ספקי ומשווקי המוצרים הנרכשים.
 2. למען הסר ספק יודגש כי התקנת המוצרים הנרכשים באתר זה אשר בהם רכיבי שימוש בגז, תיעשה בהתאם להוראות הדין וככל שנדרש לכך בהתאם לאמור בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות אספקת גז), תשל”ו-1976 תעשה אך ורק ע”י טכנאי גז מורשה בלבד, בהתאם לדרישות ת”י 158 למערכות גפ”מ ובהתאם לחוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ”ט-1989, חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי”ח-1957 ,צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הבטחת ההספקה של גפ”מ), תשמ”ט-1989 וצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירות אספקת גז), תשל”ו-1976.
 3. האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
 4. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו של כל מוצר אשר נרכש על ידו באתר וזאת בהתאם להוראות השימוש והתחזוקה של כל מוצר.
 5. האתר לא יישא באחריות במישרין או בעקיפין לנזק אשר ייגרם בשל מעשה או מחדל הנעשה ע”י הלקוח עצמו או מי מטעמו ובפרט לא בשל שימוש בניגוד להוראות המוצר.

קניין רוחני

 1. האתר הנו בעל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בישראל בכל המוצרים והמותגים הנכללים בו ובכלל זה בשמו של האתר, עיצובו של האתר, מבנה האתר, התכנים המופיעים בו, מדיה, וכן קבצים ויישומים מכל סוג ומין שהוא. אין בעשיית שימוש באתר על ידי הגולשים כדי להקנות רישיון או זכות כלשהי בתכנים, בעיצוב האתר, בקבצים ובכל דבר אחר המוצג באתר מכל סוג ומין שהוא.
 2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים האתר ובפרט בתמונות ובמידע הנכללים בו ו/או לעשות בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין. כל פעולה בעניין זה ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של האתר על פי העניין מהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני.

שונות

 1. הלקוחות מאשרים בזאת כי קראו והבינו את תנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון זה, ומצהירים על הסכמתם להשתמש באתר בכפוף לתנאים אלו, שאם לא כן אסור להם לבצע כל פעולה באתר.
 2. אתר זה מופעל ע”י חב’ אלה עבודת אומנות בע”מ אשר רשומה בישראל ומספרה 513538157. משרדה הרשום של החברה הינו בכתובת ת.ד 102, כפר ברוך מיקוד 3658400.

טל: 073-7508743 דואר אלקטרוני info@450°C.com הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל עניין.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

הדין החל על תקנון זה הנו דין מדינת ישראל והוא בלבד, סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין תקנון זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים